• Nguyễn Cao Phan

  Kỹ sư xây dựng thuỷ lợi, tốt nghiệp Trường Đại học Thuỷ lợi Hà Nội, Hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị

 • Võ Thái Dương

  Kỹ sư xây dựng Cầu đường, tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông vận tải. Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành

 • Nguyên Cao Phúng

  Kỹ sư Công nghệ thông tin, tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, tư vấn chiến lược Công ty

 • Võ Thanh Danh

  Kỹ sư Xây dựng, tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Hiện là Trưởng văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh