• Lưới địa kỹ thuật

    D­ựa vào các đặc trưng riêng của lưới địa kỹ thuật Tensar. Công nghệ Tensar được sử dụng rộng rãi để giải quyết các vấn đề ổn định nền móng và gia cố đất, tiếc kiệm đáng kể chi phí và thời gian. Chúng tôi có thể ...